PARADIS2050

.

Byutvikling

I samarbeid med Hoem+Folstad
Studio Vabø

2019
StavangerLinjegodstomten rommer et viktig potensiale for å knytte sammen både Våland og Storhaug, Hillevåg og Sentrum. Kun den grønne lungen, Lagård Gravlund, ligger mellom bykjernen og tomten, avstandene er ikke store og det er et reellt potensiale for Stavangers første byutvidelse og -utvikling på riktig mange år.
byutvikling, Stavanger, Storhaug, Paradis2050, Paradis, Våland
byutvikling, Stavanger, Storhaug, Paradis2050, Paradis, Våland
En gang var dette bildet på Stavanger.

Industribygg i teglstein med langstrakte piper mot himmelen og et karakteristisk taklandskap rundt både bryggeri-, hermetikk- og fiskeribyggene.

Mange av byggene er revet nå og lite er igjen av denne historien, men Stavanger er fremdeles en industriby og Linjegodsområdet en industritomt.

Med overordnet utgangspunkt i denne historien tolker Paradis2050 industrimotivene på en ny måte.
byutvikling, Stavanger, Storhaug, Paradis2050, Paradis, Våland
Det er paralleller til bryggene og fiskerinæringens bygg, til de langstrakte byggene ved toglinjene og nikk mot tungindustriens særlige motiver.

Dette forankrer området i en både frisk og helstøpt historie som er velkjent for Stavanger. Samtidig er det med på å gi Paradis2050 en unik og urban karakter som vi mener en sentrumsutvidelse bør ha.
byutvikling, Stavanger, Storhaug, Paradis2050, Paradis, Våland
byutvikling, Stavanger, Storhaug, Paradis2050, Paradis, Våland
byutvikling, Stavanger, Storhaug, Paradis2050, Paradis, Våland
Skalaforhold:
Oversikt over næringsplanen Teknoklyngen Paradis som sørger for å skape fremtidens næringsgrunnlag for Stavanger og samtidig tilrettelegge for lokal entusiasme og eierskap som igjen bedrer grobunnen for en urban utvikling
byutvikling, Stavanger, Storhaug, Paradis2050, Paradis, Våland
byutvikling, Stavanger, Storhaug, Paradis2050, Paradis, Våland byutvikling, Stavanger, Storhaug, Paradis2050, Paradis, Våland
byutvikling, Stavanger, Storhaug, Paradis2050, Paradis, Våland
byutvikling, Stavanger, Storhaug, Paradis2050, Paradis, Våland byutvikling, Stavanger, Storhaug, Paradis2050, Paradis, Våland
SE ET ANNET PROSJEKT