TÅRNET I LANDSKAPET I TÅRNET

.

Et nytt blikk på turisthytten i en bykontekst

2015
Stavanger

Tårnet i landskapet, AFK, Arkitekt, Knut Folstad, Arkitektur, Turisthytte, Stavanger, Silo, Gandsfjorden
Hvilket språk snakker bybroren til fjellhytten?

"Tårnet i landskapet, landskapet i tårnet" er en iverksettelse av tanken om det umiddelbart inntagelige. En bygning som alltid er åpen, ingen lukketid, avkrever ikke invitasjon ved ankomst.
Tårnet i landskapet, AFK, Arkitekt, Knut Folstad, Arkitektur, Turisthytte, Stavanger, Silo, Gandsfjorden
Tårnet i landskapet, AFK, Arkitekt, Knut Folstad, Arkitektur, Turisthytte, Stavanger, Silo, Gandsfjorden
Prosjektet prøver å skape et bygg som ikke bare rommer en programmatisk løsning, men som i det lengste diskuterer hvordan de tradisjonelle verdiene, tilliten og ærligheten, fra turisthyttene kan oversettes til byens kjappe replikker og høye frekvens.
Tårnet i landskapet, AFK, Arkitekt, Knut Folstad, Arkitektur, Turisthytte, Stavanger, Silo, Gandsfjorden
Samtidig, en konkret oppgave gjennom å utvide Turistforeningens turisttilbud. Et nytt punkt, en videreføring av turstien til der hvor reisen starter. En ny type hytte i bykonteksten. Som et startskudd, som et sluttpunkt. Der vandrerne kan oppholde seg en dag eller to innen avgang, lese om landskapet og vende tilbake etter reisen for å dele historier.

Les mer - "Utenfor Avgrensningen"
- refleksjoner
.
Tårnet i landskapet, AFK, Arkitekt, Knut Folstad, Arkitektur, Turisthytte, Stavanger, Silo, Gandsfjorden
Tårnet i landskapet, AFK, Arkitekt, Knut Folstad, Arkitektur, Turisthytte, Stavanger, Silo, Gandsfjorden
Tårnet i landskapet, AFK, Arkitekt, Knut Folstad, Arkitektur, Turisthytte, Stavanger, Silo, Gandsfjorden
Tårnet i landskapet, AFK, Arkitekt, Knut Folstad, Arkitektur, Turisthytte, Stavanger, Silo, Gandsfjorden
SE ET ANNET PROSJEKT