DØYR FE, DØYR FRENDAR

.

Nytt Vikingtidsmuseum

I samarbeid med Hoem+Folstad Arkitekter

2016
Bygdøy

Hva skal et nytt vikingtidsmuseeum være?Vi mener det skal stå som et symbol, formidle en historie og ta museumsgjestene med på en reiseSom nordiske ikoner løftes Oseberg og Gokstad opp i et sakralt hovedrom og får flyte over hovedutstillingen.
Vikingtidsmuseet, Vikingskip, Gokstad, Oseberg, Knut Folstad, Arkitekt, Hoem-Folstad, AFK, Arkitektur
Vikingtidsmuseet, Vikingskip, Gokstad, Oseberg, Knut Folstad, Arkitekt, Hoem-Folstad, AFK, Arkitektur
Vikingtidsmuseet, Vikingskip, Gokstad, Oseberg, Knut Folstad, Arkitekt, Hoem-Folstad, AFK, Arkitektur
Stolt reiser Vikingtidsmuseet seg i videreføring av eksisterende akser, kledd i betonggranater med assosiasjoner til vikingtidens ornamentikk.Det nye symbolet binder to historiske museeumsopplevelser sammen ved å vende hovedinngangen mot Folkemuseet.
Vikingtidsmuseet, Vikingskip, Gokstad, Oseberg, Knut Folstad, Arkitekt, Hoem-Folstad, AFK, Arkitektur
Vikingtidsmuseet, Vikingskip, Gokstad, Oseberg, Knut Folstad, Arkitekt, Hoem-Folstad, AFK, Arkitektur
Vikingtidsmuseet, Vikingskip, Gokstad, Oseberg, Knut Folstad, Arkitekt, Hoem-Folstad, AFK, Arkitektur
Vikingtidsmuseet, Vikingskip, Gokstad, Oseberg, Knut Folstad, Arkitekt, Hoem-Folstad, AFK, Arkitektur
Vikingtidsmuseet, Vikingskip, Gokstad, Oseberg, Knut Folstad, Arkitekt, Hoem-Folstad, AFK, Arkitektur
Porten skipene ble fraktet inn gjennom får stå på gløtt.


En åpen plan, preget av "sarkofagen" som huser Gokstad og Oseberg gir besøkende mulighet til å gå rundt skipene og se dem fra alle vinkler i omgivelser som fremhever deres sæpreg.
Vikingtidsmuseet, Vikingskip, Gokstad, Oseberg, Knut Folstad, Arkitekt, Hoem-Folstad, AFK, Arkitektur
SE ET ANNET PROSJEKT