A-  F,K

Detaljer

DØYR FE, DØYR FRENDAR
2015
Oslo, Oslo

Hva skal et nytt vikingtidsmuseeum være?

Vi mener det skal stå som et symbol, formidle en historie og ta museumsgjestene med på en reise. Stolt reiser Vikingtidsmuseet seg i videreføring av eksisterende akser, kledd i betonggranater med assosiasjoner til vikingtidens ornamentikk.

Som nordiske ikoner løftes Oseberg og Gokstad opp i et sakralt hovedrom og får flyte over hovedutstillingen.

En åpen plan, preget av "sarkofagen" som huser Gokstad og Oseberg gir besøkende mulighet til å gå rundt skipene og se dem fra alle vinkler i omgivelser som fremhever deres sæpreg.

Det nye symbolet binder to historiske museeumsopplevelser sammen ved å vende hovedinngangen mot Folkemuseet. Et samarbeid med Hoem+Folstad Arkitekter

095 VIKINGTIDS-MUSEET

Instagram

kontakt@a-fk.no

+47 45 45 60 20

©2021 - Arkitekt Folstad, Knut