A-  F,K

↩︎Tilbake til forside

112 Paradisutvikling

Stavanger, Rogaland
2019
Byutvikling, Initiativ

01.

02.

03.

04.

06.

07.

09.

Linjegodstomten rommer et viktig potensiale for å knytte sammen både Våland og Storhaug, Hillevåg og Sentrum. Kun den grønne lungen, Lagård Gravlund, ligger mellom bykjernen og tomten, avstandene er ikke store og det er et reellt potensiale for Stavangers første byutvidelse og -utvikling på riktig mange år. Et samarbeid med Studio Vabø & Hoem+Folstad

En gang var fotografiet nedenunder bildet på Stavanger. Industribygg i teglstein med langstrakte piper mot himmelen og et karakteristisk taklandskap rundt både bryggeri-, hermetikk- og fiskeribyggene. Mange av byggene er revet nå og lite er igjen av denne historien, men Stavanger er fremdeles en industriby og Linjegodsområdet en industritomt. Med overordnet utgangspunkt i denne historien tolker Paradis2050 industrimotivene på en ny måte.

Instagram

kontakt@a-fk.no

+47 45 45 60 20

© - Arkitekt Folstad, Knut