A-  F,K

↩︎Tilbake til forside

124 Follo Folder

Drøbak, Viken
2020
Konkurranse, Museum
Sammen med Giles Reid Architects

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

Konkurranseforslag for nytt verkstedsbygg tilknyttet Follo Museum. Prosjektet starter med ideen om å skape en ny inngang til området. En sti leder deg direkte fra parkeringen til den eksisterende administrasjonsbygningen og knytter synke 1K9o.ntor 13m2 seg der på turstien FolloFolder er organisert rundt lagerkapas Kerimiker Kerimiker Bandsag stor Avretter Soylebormaskin Hovelbenker Hovelbenker Hovelbenker Hovelbenker denne semi-utvendige, overdekkede og ovenlyste stien.

Verkstedene er organisert langs den ene siden av den nye ruten. Administrative rom i tilknytting til verkstedene er lagt på andre siden av stien..

Samtidig som vi har ønsket å etablere et rasjonelt grunnlag for verkstedet, har det vært viktig å skape et passende, poetisk bilde for museumsområdet som helhet.

Planen for det nye bygget er en direkte respons på romstørrelsene. Hvert rom er planlagt ut fra en 8m bred seksjon og er deretter så langt som kreves for å oppnå ønskede romstørrelser.

Dette diagrammet skaper en svært effektiv plan med minst mulig unødvendig fordelingsareal, med klare forhold og korte avstander mellom verkstedene internt og deres respektive lagerområder.

Prinsippet er dermed en serie rom med fast bredde og varierende utstrekning, som organiseres fra det største verkstedet nærmest parkering, hele veien til det minste, nærmest administrasjonsbygget. På den måten skaper rommene rammene for et utvendige gårdsrom.

Instagram

kontakt@a-fk.no

+47 45 45 60 20

© - Arkitekt Folstad, Knut