Knips
FORTIDIG, FREMTIDIG, NÅTIDIG - SAMTIDIG.

Prosjektet ettersteber å knytte sammen det fremtidige, nåtidige og fortidige. Historien til havneindustrien sammen med de urbane behovene til havnebyen, legge seg som et nav mellom Akerhus festning og de nye kulturinstitusjonene og boligfeltene. Samtidig skal det være noe nytt, noe byen enda ikke har stiftet bekjentskap med, noe den ikke har fra før - nye historier.

Museet på pynten av kulturaksen, i møtet med Oslofjorden. Mens det ble bygget en ny bydel rundt om, lå denne bryggen uberørt og rå. Et sted for dem som ville bade i byen, men ikke ønsket folkelivet på Sørenga, for solbrune fiskere med blekede capser i mars, lønsjerne, for samtaler mellom par. Dette rommet har noe Oslo ellers ikke har, umiddelbart og ukuratert, åpent og intimt. Det krever noe styrke å stå her for å holde på disse kvalitetene. Både tomt og program krever et sterkt og robust museumsbygg. Knips!
Sted:

Type:

År:
Oslo

Museum

2019
Info

1.

2.

DYNAMISK - Oslos (nok) lengste benk på 53m speiler buen i fasaden hvor teglsteinselementene kan danne dynamiske bilder gjennom LED-lysene gjemt bak glasset i lysåpningene. Fotografihuset kan på den måten informere om en ny utstilling, skrive noe til Oslofjorden eller lage en dansende fasade som bakteppe for en konsert.

3.

4.

Bygget legger seg som en trygg rygg opp mot bykjernen og, som med åpne armer, favner om en vill hage mot Oslofjorden. På den måten forsterkerFotografihusetområdetssærpregved å løfte opp det som ellers kunne virket som et paradoks, det intime og industrielle, og styrker Sukkerbitens kvaliteter.

5.

På innsiden av billedbrikken - Fra museumets sentrale hovedrom. Her avslører mursteinsbuen sin struktur og benytter forbandtet til å trekke inn mengder med diffusert lys til det karakterfylte rommet. Enten det er museumsbesøk, forelesning, kurs eller større arrangementer trekker Knips de besøkende gjennom dette rommet.

6.

7.

Nylands Mekaniske som i sin tid lå på Sukkerbiten. Som i et siste pust fra industriområdenes tapte kamper de seneste årene, rommer fremdeles Sukkerbiten noe rått og enkelt. Det har vært prioritert å la uteområdet balansere mellom kvalitetene en moderne by ønsker å tilby sine beboere og det tilforlatelige og romslige ved et rått og upyntet offentlig område.

8.

Knips binder seg opp mot en større bykontekst ved å spille på assosiasjoner til industribyggene som har preget Oslos havenfront og bli en del av det lune, teglsteinsbildet som danser langs fjorden, fra Lokomotivverkstedet lengst øst, til Rådhuset midt i byen.

9.

10.

VENDER SEG UT, tar imot Oslofjorden, samtidig som buen mimer linseelementet.

11.

12.

1)Fotografihuset 2)Smakebiten 3)Scene 4)Hage 5)Sukkerbenken 6)Badetrapper 7)Vareleveranse 8)Strand 9)Petanque-baner 10)Sandvolley 11)Skatebowl 12)Parkering HC

13.

14.

15.

UTENDØRS - Ved å trekker seg tilbake fra ytterste byggeområde, skaper Knips et stort friområde som gir mulighet for å etablere en utendørs scene, samtidig som hagen skjermes mot sentrumslivet. Ytterligere blir bygget på høyde med Akershus Festnings lavest plasserte bygg, som er ønskelig for å opprette dialog over sundet.