Paradis2050
Linjegodstomten rommer et viktig potensiale for å knytte sammen både Våland og Storhaug, Hillevåg og Sentrum. Kun den grønne lungen, Lagård Gravlund, ligger mellom bykjernen og tomten, avstandene er ikke store og det er et reellt potensiale for Stavangers første byutvidelse og -utvikling på riktig mange år.

Et samarbeid med Studio Vabø & Hoem+Folstad
Sted:

Type:

År:
Stavanger

Bytutvikling

2019
Info

1.

En gang var dette bildet på Stavanger. Industribygg i teglstein med langstrakte piper mot himmelen og et karakteristisk taklandskap rundt både bryggeri-, hermetikk- og fiskeribyggene. Mange av byggene er revet nå og lite er igjen av denne historien, men Stavanger er fremdeles en industriby og Linjegodsområdet en industritomt. Med overordnet utgangspunkt i denne historien tolker Paradis2050 industrimotivene på en ny måte.

2.

Overordnede grep skal knytte bydelene sammen via tomten (gul) og utvide bysentrum mot sør, via Lagård Kirkegård (grønn)

3.

4.

Det har vært flere sjøbad i Stavanger - det er naturlig å gjennoppta kulturen med en urban sjøfront for befolkningen

5.

Sjøbad (blå), Teknoklyngen Paradis (gul) og boliger og kultur (rosa)

Oversikt over næringsplanen Teknoklyngen Paradis som sørger for å skape fremtidens næringsgrunnlag for Stavanger og samtidig tilrettelegge for lokal entusiasme og eierskap som igjen bedrer grobunnen for en urban utvikling

6.

3., 7. & 8. Det er paralleller til bryggene og fiskerinæringens bygg, til de langstrakte byggene ved toglinjene og nikk mot tungindustriens særlige motiver. Dette forankrer området i en både frisk og helstøpt historie som er velkjent for Stavanger. Samtidig er det med på å gi Paradis2050 en unik og urban karakter som vi mener en sentrumsutvidelse bør ha.

7.

Skalaforhold i nærmiljøet knyttes sammen i Paradis2050

8.

9.

10.

11.

11. Ved å bryte opp Strømsbruas lange, rette strekk med utkikkspunkt, bar, trapper og ramper ned til området og et beplantet areal, markeres en ny fremtid for bindeleddet mellom Våland og Storhaug. Den gamle broen blir et symbol på forandringen og gis en ny rolle, denne gangen for fotgjengere og syklister

12.

Teglsteinsbebyggelse i mange skalaer og typer, her rekkehus fra det vi kaller Paradistunet