Tårnet i landskapet i tårnet
Hvilket språk snakker bybroren til fjellhytten?

"Tårnet i landskapet, landskapet i tårnet" er en iverksettelse av tanken om det umiddelbart inntagelige. En bygning som alltid er åpen, ingen lukketid, avkrever ikke invitasjon ved ankomst.
Sted:

Type:

År:
Stavanger

Konsept

2015
Info

1.

Skomakerdiket, Skomakerriket, AFK, Arkitketur, Arkitekt, Knut Folstad, Laft, Byggeskikk, Moderne, Tre, Varmestue, Bergen, Fjell, Norway, Mountain, Architecture

2.

Skomakerdiket, Skomakerriket, AFK, Arkitketur, Arkitekt, Knut Folstad, Laft, Byggeskikk, Moderne, Tre, Varmestue, Bergen, Fjell, Norway, Mountain, Architecture

4.

Prosjektet prøver å skape et bygg som ikke bare rommer en programmatisk løsning, men som i det lengste diskuterer hvordan de tradisjonelle verdiene, tilliten og ærligheten, fra turisthyttene kan oversettes til byens kjappe replikker og høye frekvens.

Tårnet i landskapet i tårnet, AFK, Arkitektur, Arkitekt, Knut Folstad, Tårn, Godalen, Stavanger, DNT, Turisthytte, Konsept, Betong, Silo, Fjell, Gandsfjorden

7.

Samtidig, en konkret oppgave gjennom å utvide Turistforeningens turisttilbud. Et nytt punkt, en videreføring av turstien til der hvor reisen starter. En ny type hytte i bykonteksten. Som et startskudd, som et sluttpunkt. Der vandrerne kan oppholde seg en dag eller to innen avgang, lese om landskapet og vende tilbake etter reisen for å dele historier.

Les mer på "Utenfor Avgrensningen - Refleksjoner"

Tårnet i landskapet i tårnet, AFK, Arkitektur, Arkitekt, Knut Folstad, Tårn, Godalen, Stavanger, DNT, Turisthytte, Konsept, Betong, Silo, Fjell, Gandsfjorden

9.

Skomakerdiket, Skomakerriket, AFK, Arkitketur, Arkitekt, Knut Folstad, Laft, Byggeskikk, Moderne, Tre, Varmestue, Bergen, Fjell, Norway, Mountain, Architecture

3.

Skomakerdiket, Skomakerriket, AFK, Arkitketur, Arkitekt, Knut Folstad, Laft, Byggeskikk, Moderne, Tre, Varmestue, Bergen, Fjell, Norway, Mountain, Architecture

5.

Skomakerdiket, Skomakerriket, AFK, Arkitketur, Arkitekt, Knut Folstad, Laft, Byggeskikk, Moderne, Tre, Varmestue, Bergen, Fjell, Norway, Mountain, Architecture

8.