Tietaja
"Å møte høyreist magi mellom trærne..."

Det etterlyses et bygg som kan presentere og representere Skogfinnene og deres kulturhistorie i Norge. Både gjennom utstillinger og objekter, men også som bygg skal nye det nye skogfinske museum kunne fortelle noe om skogfinsk historie, tradisjon og kultur. Bygget spiller på en nordisk, gotisk stil som rommer en mystikk Skogfinnene verdig.
Sted:

Type:

År:
Grue

Museum

2017
Info

1.

TIETAJA er prosjektert med utgangspunkt i tre mål:

1. At bygget skal stå stolt gjennom både hektiske arrangementer, men også rolige arbeidsdager
2. At bygget skal vekke nysgjerrighet og fortelle noe om skogfinsk kultur i sin fremtoning
3. At bygget skal gå fremtiden i møte gjennom referanser til tradisjonelle konstruksjonsmetoder og fokus på tre

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.