Døyr fe, døyr frendar
Hva skal et nytt vikingtidsmuseeum være?

Vi mener det skal stå som et symbol, formidle en historie og ta museumsgjestene med på en reise

Som nordiske ikoner løftes Oseberg og Gokstad opp i et sakralt hovedrom og får flyte over hovedutstillingen.

Et samarbeid med Hoem+Folstad Arkitekter
Sted:

Type:

År:
Bygdøy, Oslo

Museum

2015
Info

1.

En åpen plan, preget av "sarkofagen" som huser Gokstad og Oseberg gir besøkende mulighet til å gå rundt skipene og se dem fra alle vinkler i omgivelser som fremhever deres sæpreg.

2.

3.

4.

Stolt reiser Vikingtidsmuseet seg i videreføring av eksisterende akser, kledd i betonggranater med assosiasjoner til vikingtidens ornamentikk.

Det nye symbolet binder to historiske museeumsopplevelser sammen ved å vende hovedinngangen mot Folkemuseet.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Porten skipene ble fraktet inn gjennom får stå på gløtt.

12.